www.rsm.radom.pl strona główna | e-mail
INFORMACJE
Aktualności
O Spółdzielni
Akty prawne
Ochrona danych osobowych
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Jednostki Organizacyjne
Galeria zdjęć
Ogłoszenia mieszkańców
Lokale użytkowe
Przetargi
Oferty pracy
Poradnik Spółdzielczy
Obsługa techniczna
Kontakt
Druki do pobrania
e-usługi
Druki do pobraniaWnioski i formularze do pobrania:

Zgodnie z założeniami przyjętymi do programu "Działania energooszczędne i termomodernizacyjne w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej", którego jednym z działań jest kompleksowa modernizacja instalacji c.o. w budynkach w tym wymiana grzejników, z dniem 2.05.2017r. wstrzymujemy wydawanie i akceptację wniosków o wymianę grzejników w mieszkaniach. Informacja powyższa dotyczy budynków ujętych we wniosku złożonym do NFOŚiGW w Warszawie, umieszczonych w Planie Remontów na rok 2018 i lata następne, który to został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/2018.

Wniosek o przekształcenie prawa do lokalu mieszkalnego

Wniosek o sprzedaż gruntu pod garażem/przekształcenie spółdzielczego prawa do garażu w odrębną własność

Wniosek o udostępnienie kopii dokumentów

Wniosek o wymianę grzejnika

Oświadczenie w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego

Oświadczenie zmianie ilości osób

Oświadczenie o ilości osób - gospodarstwa jednoosobowe

Oświadczenie o ilości osób - lokale niezamieszkałe

Blankiet z numerem konta dla opłat za garaz, odsetek, zaświadczenia - osiedle XV-Lecia

Blankiet z numerem konta dla opłat za garaz, odsetek, zaświadczenia - osiedle Gołębiów I

Ochrona Danych Osobowych w RSM