www.rsm.radom.pl strona główna | e-mail
INFORMACJE
Aktualności
O Spółdzielni
Akty prawne
Ochrona danych osobowych
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Jednostki Organizacyjne
Galeria zdjęć
Ogłoszenia mieszkańców
Lokale użytkowe
Przetargi
Oferty pracy
Poradnik Spółdzielczy
Obsługa techniczna
Kontakt
Druki do pobrania
e-usługi
Obsługa technicznaObsługa techniczna:

Radpec S.A – dostawa ciepła dla potrzeb c.o i c.c.w
tel. 993, 48 332-18-50

Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. – zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
tel. 994, 48 383-15-81, 48 383-15-64

ZEORK RZE Radom – zaopatrzenie w energię elektryczną
tel. 991, 48 356-71-10

Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. – zaopatrzenie w gaz
tel. 992, 48 360-43-40

Pogotowie elektryczne w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy
tel. 662 097 506

Pogotowie hydrauliczne w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy
tel. 662 097 195

Ochrona Danych Osobowych w RSM