www.rsm.radom.pl strona główna | e-mail
INFORMACJE
Aktualności
O Spółdzielni
Akty prawne
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Jednostki Organizacyjne
Klub Gołębiów
Mieszkania
Lokale użytkowe
Przetargi
Oferty pracy
Poradnik Spółdzielczy
Kontakt
Druki do pobrania
e-usługi
Aktualności2014.12.17

Ogłoszenie dotyczące zmiany "Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i centralnie ciepłej wody oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Józefa Grzecznarowskiego"


2014.11.03

Zadłużenia lokali mieszkalnych RSM w podziale na klatki i piętra.


2014.10.22

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu na ulicy Andersa


2014.09.24

Spotkania z mieszkańcami.


2014.08.01

Informacja dla Członków odnośnie kwot wydatkowanych z funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości


2014.08.01

Odpowiedzi na pisma Zarządu w sprawie parku, placu zabaw dla dzieci i miejsc wypoczyku dla seniorów, ścieżki rowerowej oraz przejęcia dróg przez Gminę na osiedlu Gołębiów I


2014.07.29

Uwaga! Próby wyłudzania pieniędzy od mieszkańców


2014.07.18

Harmonogram przeglądów pięcioletnich budynków na os. XV-Lecia


2014.07.16

Harmonogram przeglądów pięcioletnich budynków na os. Gołębiów I


2014.07.16

Podziękowania Zarządu za udział Członków w Walnym Zgromadzeniu


2014.06.24

Informacja o ilości etatów w RSM


2014.06.12

Informacja dla Członków i włascicieli RSM


2014.06.09

Powierzchnie budynków w zasobach RSM.


2014.05.15

Konkurs na najładniejszy ogródek.


2014.05.14

Spotkania z mieszkańcami.


2014.04.24

Informacja dotycząca rozliczenia gazu za 2013 rok.


2014.04.09

Ogłoszenie dotyczące stawek za wodę i ścieki od maja 2014r.


2014.03.24

Zadłużenia lokali mieszkalnych RSM w podziale na klatki i piętra.


2014.03.18

Wzór ugody na ratalną spłatę zadłużenia


2014.02.27

Ogłoszenie dotyczące Ugód na ratalną spłatę zadłużenia


2014.02.19

Ogłoszenie dotyczące sald za 2013 rok


2014.01.30

Nominacja RSM do tytułu "Dobra Spółdzielnia 2014"


2014.01.29

Informacja dotycząca przyjęć interesantów


2014.01.28

Informacja odnośnie zniesienia opłat od wpłat w Południowo - Mazowieckim Banku.


2014.01.27

Spotkania z mieszkańcami


2014.01.10

Ogłoszenie o zmianie "Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i centralnej wody oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego".


2014.01.02

Nowy indywidualny numer konta dla wpłat za wodę


2013.12.31

Przedłużenie terminu na spisywanie ugód


2013.12.16

Ogłoszenie dotyczące ugód na spłatę zadłużenia


2013.12.12

Ogłoszenie dotyczące upływającego terminu zapłaty rozliczenia C.O., C.C.W. i Z.W.


2013.12.10

Sprawozdanie Zarządu z 6 miesięcy działalności w RSM


2013.10.29

Wykorzystanie funduszu remontowego za 9 miesięcy 2013 roku.


2013.10.29

Punkt przyjęć Dzielnicowego w siedzibie Zarządu RSM.


2013.10.04

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia które odbyło się w dniu 28.09.2013r.


2013.10.03

Informacja o terminie składania oświadczeń dotyczących odpadów komunalnych


2013.09.27

Informacja o uruchomieniu centralnego ogrzewania na os. Gołębiów I


2013.09.25

Informacja o uruchomieniu centralnego ogrzewania na os. XV-Lecia


2013.09.20

Ogólne rozliczenie c.o., c.c.w., z.w. za 2012 rok


2013.09.10

Informacja w sprawie zmniejszania zadłużenia


2013.09.05

Sprawozdanie Zarządu z 3 miesięcy działalności w RSM


2013.08.30

Informacja Zarządu RSM w sprawie dofinansowania wymiany stolarki okiennej


2013.08.27

Próba wprowadzenia prowizji od opłat czynszowych


2013.08.01

Informacja Zarządu RSM w sprawie podniesienia stawki funduszu remontowego


2013.07.31

Zmiana wysokości opłat za kserowanie dokumentów


2013.07.30

Ogłoszenie w sprawie rozliczenia c.o., c.c.w. i z.w. oraz zmiany opłat czynszowych od sierpnia i listopada 2013r.


2013.07.26

Stan funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości


2013.07.12

Protest Spółdzielni Mieszkaniowych


2013.07.08

Informacja Zarządu RSM


2013.06.26

Informacja o sposobie naliczania i wysokości pobieranych opłat przez Spółdzielnię na rzecz Gminy Radom za odpady komunalne od 01.07.2013r.


2013.06.17

Małe sprawozdanie z miesiąca pracy w RSM


2013.05.23

Zmiana godzin urzędowania Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


2013.05.23

Zamierzenia nowego Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


2013.05.06

Ogłoszenie w sprawie zmian dotyczących gospodarowania odpadami


2013.04.04

Ogłoszenie o zakończeniu dofinasowania do wymiany stolarki okiennej.


2013.01.01

Dyżury Dzielnicowego


Archiwum aktualności

Uwagi na temat strony: informatyk@rsm.radom.pl |  Projekt i wykonanie CopyCon