www.rsm.radom.pl strona główna | e-mail
INFORMACJE
Aktualności
O Spółdzielni
Akty prawne
Ochrona danych osobowych
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Jednostki Organizacyjne
Galeria zdjęć
Ogłoszenia mieszkańców
Lokale użytkowe
Przetargi
Oferty pracy
Poradnik Spółdzielczy
Obsługa techniczna
Kontakt
Druki do pobrania
e-usługi
Walne Zgromadzenie 2012
W dniu 30.06.2012r. Walne Zgromadzenie Członków RSM podjęło następujące uchwały:

L.p. Numer
uchwały
Data Dotyczy: Pobierz
1. 1/2012 30.06.2012r. Przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków
2. 2/2012 30.06.2012r. Przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków
3. 3/2012 30.06.2012r. Nie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu RSM za 2008 rok
4. 4/2012 30.06.2012r. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego RSM za 2008 rok
5. 5/2012 30.06.2012r. Nie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu p. Markowi Pytlarzowi za 2008r.
6. 6/2012 30.06.2012r. Nie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. GZM p. Witoldowi Moniakowskiemu za 2008r.
7. 7/2012 30.06.2012r. Nie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu p. Leszkowi Rejmerowi za 2008r.
8. 8/2012 30.06.2012r. Nie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu RSM za 2009 rok
9. 9/2012 30.06.2012r. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego RSM za 2009 rok
10. 10/2012 30.06.2012r. Nie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu p. Markowi Pytlarzowi za 2009r.
11. 11/2012 30.06.2012r. Nie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu p. Leszkowi Rejmerowi za 2009r.
12. 12/2012 30.06.2012r. Nie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu p. Romanowi Lesicy za 2009r.
13. 13/2012 30.06.2012r. Nie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu RSM za 2010 rok
14. 14/2012 30.06.2012r. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego RSM za 2010 rok
15. 15/2012 30.06.2012r. Nie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu p. Markowi Pytlarzowi za 2010r.
16. 16/2012 30.06.2012r. Nie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu p. Romanowi Lesicy za 2010r.
17. 17/2012 30.06.2012r. Nie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. GZM p. Markowi Ratuszyńskiemu za 2010r.
18. 18/2012 30.06.2012r. Nie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu RSM za 2011 rok
19. 19/2012 30.06.2012r. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego RSM za 2011 rok
20. 20/2012 30.06.2012r. Nie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu p. Markowi Pytlarzowi za 2011r.
21. 21/2012 30.06.2012r. Nie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. GZM p. Markowi Ratuszyńskiemu za 2011r.
22. 22/2012 30.06.2012r. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
23. 23/2012 30.06.2012r. Uchwalenia zmian do Statutu RSM
24. 24/2012 30.06.2012r. Zbycia gruntu - działki nr 56/1 przy ulicy Struga na osiedlu XV-Lecia
25. 25/2012 30.06.2012r. Rozliczenia centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody i zimnej wody za lata 2005 - 2010
26. 26/2012 30.06.2012r. Rozpatrzenia wniosku Członków dotyczącego anulowania regulaminów rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody i zimnej wody za lata 2005 - 2010

Ochrona Danych Osobowych w RSM