www.rsm.radom.pl strona główna | e-mail
INFORMACJE
Aktualności
O Spółdzielni
Akty prawne
Ochrona danych osobowych
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Jednostki Organizacyjne
Galeria zdjęć
Ogłoszenia mieszkańców
Lokale użytkowe
Przetargi
Oferty pracy
Poradnik Spółdzielczy
Obsługa techniczna
Kontakt
Druki do pobrania
e-usługi
Walne Zgromadzenie 2013
W dniu 22.06.2013r. Walne Zgromadzenie Członków RSM podjęło następującą uchwałę:

L.p. Numer
uchwały
Data Dotyczy: Pobierz
1. 1/2013 22.06.2013r. Przerwania obrad Walnego Zgromadzenia

W dniu 28.09.2013r. Walne Zgromadzenie Członków RSM podjęło następujące uchwały:

L.p. Numer
uchwały
Data Dotyczy: Pobierz
1. 1/2013 28.09.2013r. Przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
2. 2/2013 28.09.2013r. Przyjęcia Porządku obrad Walnego Zgromadzenia
3. 3/2013 28.09.2013r. Przyjęcia protokołów z obrad Walnego Zgromadzenia w dniach 12, 13, 15 i 16 marca 2012
4. 4/2013 28.09.2013r. Przyjęcia protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2012
5. 5/2013 28.09.2013r. Przyjęcia wniosków z lustracji pełnej RSM za lata 2009 - 2011
6. 6/2013 28.09.2013r. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu RSM za 2012 rok
7. 7/2013 28.09.2013r. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego RSM za 2012 rok
8. 8/2013 28.09.2013r. Przeznaczenia zysku netto za 2012 rok
9. 9/2013 28.09.2013r. Pokrycia straty bilansowej z lat ubiegłych w kwocie 4 812 256,30 zł z funduszu zasobowego Spółdzielni
10. 10/2013 28.09.2013r. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej RSM za 2012 rok
11. 11/2013 28.09.2013r. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
12. 12/2013 28.09.2013r. Nieodpłatnego zbycia na rzecz Gminy Miasta Radom - Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "RADPEC" S.A. w Radomiu sieci centralnie ciepłej wody i ciepłowniczej posadowionej na osiedlu Gołębiów I oraz osiedlu XV-Lecia w obrębie ulicy Akademickiej 2, 4 i 6 Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
13. 13/2013 28.09.2013r. Nieodpłatnego zbycia na rzecz Gminy Miasta Radom - Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu ulic położonych na Osiedlu Gołębiów I Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
14. 14/2013 28.09.2013r. Nieodpłatnego zbycia na rzecz Gminy Miasta Radom - Wodociągów Miejskich Sp. z o.o. w Radomiu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej posadowionej na Osiedlu Gołębiów I oraz Osiedlu XV-Lecia w obrębie ulicy Akademickiej 2, 4 i 6 Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
15. 15/2013 28.09.2013r. Uchwalenia zmian do Statutu RSM
16. 16/2013 28.09.2013r. Uchwalenia tekstu jednolitego Statutu RSM
17. 17/2013 28.09.2013r. Uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej
18. 18/2013 28.09.2013r. Wystąpienia Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu ze struktur Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z siedzibą w Warszawie
19. 19/2013 28.09.2013r. Uzupełniających wyborów Członków Rady Nadzorczej
20. 20/2013 28.09.2013r. Przyjęcia zgłoszonych wniosków złożonych przez Członków Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Proponowany porządek obrad WZCZ 28.09.2013r.

Projekty zmodyfikowanych uchwał

Ochrona Danych Osobowych w RSM