www.rsm.radom.pl strona główna | e-mail
INFORMACJE
Aktualności
O Spółdzielni
Akty prawne
Ochrona danych osobowych
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Jednostki Organizacyjne
Galeria zdjęć
Ogłoszenia mieszkańców
Lokale użytkowe
Przetargi
Oferty pracy
Poradnik Spółdzielczy
Obsługa techniczna
Kontakt
Druki do pobrania
e-usługi
Walne Zgromadzenie 2016W dniu 03.06.2016r. Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

L.p. Numer
uchwały
Data Dotyczy: Pobierz
1. 1/2016 03.06.2016r. Przerwania obrad Walnego Zgromadzenia

W dniu 16.07.2016r. Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

L.p. Numer
uchwały
Data Dotyczy: Pobierz
1. 1/2016 16.07.2016r. Nie odwołania członka Rady Nadzorczej RSM p. Marka Butkowskiego.
2. 2/2016 16.07.2016r. Nie odwołania członka Rady Nadzorczej RSM p. Pawła Gregorka.
3. 3/2016 25.06.2015r. Nie odwołania członka Rady Nadzorczej RSM p. Jolanty Kucharskiej.
4. 4/2016 16.07.2016r. Nie odwołania członka Rady Nadzorczej RSM p. Alicji Parszewskiej.
5. 5/2016 16.07.2016r. Nie odwołania członka Rady Nadzorczej RSM p. Małgorzaty Półbratek.
6. 6/2016 16.07.2016r. Nie odwołania członka Rady Nadzorczej RSM p. Adama Tokarskiego.
7. 7/2016 16.07.2016r. Przeznaczenia pozostałego do podziału zysku netto za 2013r.
8. 8/2016 16.07.2016r. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej RSM za 2015 rok.
9. 9/2016 16.07.2016r. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za 2015r.
10. 10/2016 16.07.2016r. Przeznaczenia zysku netto za 2015r.
11. 11/2016 16.07.2016r. Udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu p. Hubertowi Kaczmarskiemu za 2015r.
12. 12/2016 16.07.2016r. Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu p. Elżbiecie Wielgosik za 2015r.
13. 13/2016 16.07.2016r. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaka Spółdzielnia może zaciągnąć.
14. 14/2016 16.07.2016r. Wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu dotyczącego termomodernizacji zasobów RSM.
15. 15/2016 16.07.2016r. Przystąpienia Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu do Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Radomiu.
16. 16/2016 16.07.2016r. Wyboru dwóch Delegatów na VI Kongres Spółdzielczości.
17. 17/2016 16.07.2016r. Odwołania od uchwały Rady Nadzorczej nr 42/2015 z dnia 27.10.2015r. w sprawie zawieszenia Pana Marka Wójcika w pełnieniu czynności członka Rady Nadzorczej RSM.
18. 18/2016 16.07.2016r. Odwołania od uchwały Rady Nadzorczej nr 45/2015 z dnia 27.10.2015r. w sprawie wykluczenia z członkostwa.
19. 19/2016 16.07.2016r. Wyrażenia zgody na zbycie gruntu – działki o nr ewid. 26/2 o pow. 172 m2 oraz działki o nr ewid. 36 o pow. 543 m2 przy ul. Kolberga w Radomiu.
20. 20/2016 16.07.2016r. Wyborów uzupełniających Członków i Zastępców Członków Rady Nadzorczej na kadencją 2015 – 2018.
21. 21/2016 16.07.2016r. Uchwalenia zmian do Statutu RSM.
22. 22/2016 16.07.2016r. Uchwalenia tekstu jednolitego Statutu RSM.

Ochrona Danych Osobowych w RSM