www.rsm.radom.pl strona główna | e-mail
INFORMACJE
Aktualności
O Spółdzielni
Akty prawne
Ochrona danych osobowych
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Jednostki Organizacyjne
Galeria zdjęć
Ogłoszenia mieszkańców
Lokale użytkowe
Przetargi
Oferty pracy
Poradnik Spółdzielczy
Obsługa techniczna
Kontakt
Druki do pobrania
e-usługi
Archiwum lokali użytkowychRadom, dnia 29.10.2019r.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego informuje, że w konkursie ofert na najem lokali użytkowych 24.10.2019 nie wyłoniono najemców na ogłoszone lokale. Konkurs ofert zostanie ogłoszony ponownie w późniejszym terminie.


Radom, dnia 24.09.2019r.

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM wolne lokale użytkowe do wynajęcia z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą:

 1. Lokal przy ul. Czystej 7 o pow. 872,00 m2 pawilon (po Biedronce)
  • Cena minimalna najmu 10,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 872,00 zł
 2. Lokal przy ul. Miłej 4/8 o pow. 116,46 m2
  • Cena minimalna najmu 10,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 117,00 zł
 3. Lokal przy ul. Zientarskiego 4 o pow. 63,90 m2
  • Cena minimalna najmu 6,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 4. Lokal przy ul. Struga 19/21 o pow. 19,05 m2
  • Cena minimalna najmu 11,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
Do stawki z m2 powierzchni lokalu przy kalkulacji czynszu zostaną doliczone media oraz podatek od nieruchomości i podatek VAT.
 • Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl lub w siedzibie Spółdzielni ul. Zbrowskiego 104, podpisane przez oferenta z kopią dowodu wpłaty wadium w zamkniętych, opisanych kopertach z podaniem rodzaju działalności i stawką za m kw. (nie mniejszą niż cena minimalna) należy składać w siedzibie RSM do dnia 24.10.2019r. do godz. 12.00
 • Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia 24.10.2019r. do godz. 12.00
  Nr konta XV Lecie 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020,
  Nr konta Gołębiów 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.10.2019r. o godz. 12.30
 • Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka czynszu najmu.
 • Konkurs ofert na najem lokali użytkowych organizowany jest zgodnie z "Regulaminem najmu lokali użytkowych w RSM".
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104, pok. 12, tel. 48 384 03 66 wew. 32.

Oferta na wynajem lokalu użytkowego
Regulamin najmu lokali użytkowych


Radom, dnia 21.08.2019r.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego informuje, że w konkursie ofert na najem lokali użytkowych 20.08.2019 wyłoniono najemcę lokalu przy ul. Struga 19/21 o pow. 19,05 m2.
Na pozostałe lokale będzie ogłoszony ponownie konkurs ofert w późniejszym terminie.


Radom, dnia 22.07.2019r.

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM wolne lokale użytkowe do wynajęcia z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą:

 1. Lokal przy ul. Czystej 7 o pow. 872,00 m2 pawilon (po Biedronce)
  • Cena minimalna najmu 10,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 872,00 zł
 2. Lokal przy ul. Miłej 4/8 o pow. 116,46 m2 na parterze
  • Cena minimalna najmu 10,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 117,00 zł
 3. Lokal przy ul. Struga 19/21 o pow. 19,05 m2
  • Cena minimalna najmu 11,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
Do stawki z m2 powierzchni lokalu przy kalkulacji czynszu zostaną doliczone media oraz podatek od nieruchomości i podatek VAT.
 • Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl lub w siedzibie Spółdzielni ul. Zbrowskiego 104, podpisane przez oferenta z kopią dowodu wpłaty wadium w zamkniętych, opisanych kopertach z podaniem rodzaju działalności i stawką za m kw. (nie mniejszą niż cena minimalna) należy składać w siedzibie RSM do dnia 20.08.2019r. do godz. 12.00
 • Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia 20.08.2019r. do godz. 12.00
  Nr konta XV Lecie 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020,
  Nr konta Gołębiów 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.08.2019r. o godz. 12.30
 • Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka czynszu najmu.
 • Konkurs ofert na najem lokali użytkowych organizowany jest zgodnie z "Regulaminem najmu lokali użytkowych w RSM".
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104, pok. 12, tel. 48 384 03 66 wew. 32.

Oferta na wynajem lokalu użytkowego
Regulamin najmu lokali użytkowych


Radom, dnia 11.06.2019r.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego informuje, że w konkursie ofert na najem lokali użytkowych 29.05.2019 wyłoniono najemców dwóch lokali przy ul. Zientarskiego 4: o pow. 72,14 m2, oraz o pow. 63,90 m2.
Na pozostałe lokale będzie ogłoszony ponownie konkurs ofert w późniejszym terminie.


Radom, dnia 14.05.2019r.

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM wolne lokale użytkowe do wynajęcia z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą:

 1. Lokal przy ul. Czystej 7 o pow. 872,00 m2 pawilon (po Biedronce)
  • Cena minimalna najmu 10,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 872,00 zł
 2. Lokal przy ul. Miłej 4/8 o pow. 116,46 m2 na parterze
  • Cena minimalna najmu 16,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 187,00 zł
 3. Lokal przy ul. Zientarskiego 4 o pow. 72,14 m2
  • Cena minimalna najmu 6,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 4. Lokal przy ul. Zientarskiego 4 o pow. 63,90 m2
  • Cena minimalna najmu 6,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
Do stawki z m2 powierzchni lokalu przy kalkulacji czynszu zostaną doliczone media oraz podatek od nieruchomości i podatek VAT.
 • Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl lub w siedzibie Spółdzielni ul. Zbrowskiego 104, podpisane przez oferenta z kopią dowodu wpłaty wadium w zamkniętych, opisanych kopertach z podaniem rodzaju działalności i stawką za m kw. (nie mniejszą niż cena minimalna) należy składać w siedzibie RSM do dnia 29.05.2019r. do godz. 12.00
 • Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia 29.05.2019r. do godz. 12.00
  Nr konta XV Lecie 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020,
  Nr konta Gołębiów 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.05.2019r. o godz. 12.30
 • Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka czynszu najmu.
 • Konkurs ofert na najem lokali użytkowych organizowany jest zgodnie z "Regulaminem najmu lokali użytkowych w RSM".
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104, pok. 12, tel. 48 384 03 66 wew. 32.

Oferta na wynajem lokalu użytkowego
Regulamin najmu lokali użytkowych


Radom, dnia 05.04.2019r.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego informuje, że w konkursie ofert na najem lokali użytkowych w dniu 04.04.2019 nie wyłoniono najemców. Konkurs zostanie ogłoszony ponownie.


Radom, dnia 18.03.2019r.

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM wolne lokale użytkowe do wynajęcia z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą:

 1. Lokal przy ul. Czystej 7 o pow. 872,00 m2 pawilon (po Biedronce)
  • Cena minimalna najmu 10,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 872,00 zł
 2. Lokal przy ul. Miłej 4/8 o pow. 116,46 m2 na parterze
  • Cena minimalna najmu 16,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 187,00 zł
 3. Lokal przy ul. Zientarskiego 4 o pow. 72,14 m2
  • Cena minimalna najmu 6,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
Do stawki z m2 powierzchni lokalu przy kalkulacji czynszu zostaną doliczone media oraz podatek od nieruchomości i podatek VAT.
 • Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl lub w siedzibie Spółdzielni ul. Zbrowskiego 104, podpisane przez oferenta z kopią dowodu wpłaty wadium w zamkniętych, opisanych kopertach z podaniem rodzaju działalności i stawką za m kw. (nie mniejszą niż cena minimalna) należy składać w siedzibie RSM do dnia 04.04.2019r. do godz. 12.00
 • Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia 04.04.2019r. do godz. 12.00
  Nr konta XV Lecie 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020,
  Nr konta Gołębiów 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.04.2019r. o godz. 12.30
 • Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka czynszu najmu.
 • Konkurs ofert na najem lokali użytkowych organizowany jest zgodnie z "Regulaminem najmu lokali użytkowych w RSM".
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104, pok. 12, tel. 48 384 03 66 wew. 32.

Oferta na wynajem lokalu użytkowego
Regulamin najmu lokali użytkowych


Radom, dnia 18.03.2019r.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego informuje, że w konkursie ofert na najem lokali użytkowych w dniu 14.03.2019 nie wyłoniono najemców. Konkurs zostanie ogłoszony ponownie.


Radom, dnia 22.02.2019r.

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM wolne lokale użytkowe do wynajęcia z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą:

 1. Lokal przy ul. Czystej 7 o pow. 872,00 m2 pawilon (po Biedronce)
  • Cena minimalna najmu 10,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 872,00 zł
 2. Lokal przy ul. Miłej 4/8 o pow. 116,46 m2 na parterze
  • Cena minimalna najmu 16,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 187,00 zł
 3. Lokal przy ul. Zientarskiego 4 o pow. 72,14 m2
  • Cena minimalna najmu 6,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
Do stawki z m2 powierzchni lokalu przy kalkulacji czynszu zostaną doliczone media oraz podatek od nieruchomości i podatek VAT.
 • Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl lub w siedzibie Spółdzielni ul. Zbrowskiego 104, podpisane przez oferenta z kopią dowodu wpłaty wadium w zamkniętych, opisanych kopertach z podaniem rodzaju działalności i stawką za m kw. (nie mniejszą niż cena minimalna) należy składać w siedzibie RSM do dnia 14.03.2019r. do godz. 12.00
 • Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia 14.03.2019r. do godz. 12.00
  Nr konta XV Lecie 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020,
  Nr konta Gołębiów 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.03.2019r. o godz. 12.30
 • Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka czynszu najmu.
 • Konkurs ofert na najem lokali użytkowych organizowany jest zgodnie z "Regulaminem najmu lokali użytkowych w RSM".
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104, pok. 12, tel. 48 384 03 66 wew. 32.

Oferta na wynajem lokalu użytkowego
Regulamin najmu lokali użytkowych


Radom, dnia 19.12.2018r.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego informuje, że w konkursie ofert na najem lokali użytkowych w dniu 12.12.2018 nie wyłoniono najemców. Konkurs zostanie ogłoszony ponownie.


Radom, dnia 19.11.2018r.

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM wolne lokale użytkowe do wynajęcia z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą:

 1. Lokal przy ul. Sportowej 3 na parterze o pow. 82,37 m2
  • Cena minimalna najmu 10,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 2. Lokal przy ul. Czystej 7 o pow. 872,00 m2 pawilon (po Biedronce)
  • Cena minimalna najmu 13,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 1134,00 zł
 3. Lokal przy ul. Miłej 4/8 o pow. 116,46 m2 na parterze
  • Cena minimalna najmu 16,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 187,00 zł
Do stawki z m2 powierzchni lokalu przy kalkulacji czynszu zostaną doliczone media oraz podatek od nieruchomości i podatek VAT.
 • Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl lub w siedzibie Spółdzielni ul. Zbrowskiego 104, podpisane przez oferenta z kopią dowodu wpłaty wadium w zamkniętych, opisanych kopertach z podaniem rodzaju działalności i stawką za m kw. należy składać w siedzibie RSM do dnia 12.12.2018r. do godz. 12.00
 • Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia 12.12.2018r. do godz. 12.00
  Nr konta XV Lecie 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.12.2018r. o godz. 12.30
 • Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka czynszu najmu.
 • Konkurs ofert na najem lokali użytkowych organizowany jest zgodnie z "Regulaminem najmu lokali użytkowych w RSM".
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104, pok. 12, tel. 48 384 03 66 wew. 32.

Oferta na wynajem lokalu użytkowego
Regulamin najmu lokali użytkowych


Radom, dnia 05.11.2018r.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego informuje, że w konkursie ofert na najem lokali użytkowych w dniu 15.10.2018 nie wyłoniono najemców. Konkurs zostanie ogłoszony ponownie.


Radom, dnia 18.09.2018r.

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM wolne lokale użytkowe do wynajęcia z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą:

 1. Lokal przy ul. Sportowej 3 na parterze o pow. 82,37 m2
  • Cena minimalna najmu 10,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 2. Lokal przy ul. Czystej 7 o pow. 872,00 m2 pawilon (po Biedronce)
  • Cena minimalna najmu 13,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 1134,00 zł
 3. Lokal przy ul. Miłej 4/8 o pow. 116,46 m2 na parterze
  • Cena minimalna najmu 16,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 187,00 zł
Do stawki z m2 powierzchni lokalu przy kalkulacji czynszu zostaną doliczone media oraz podatek od nieruchomości i podatek VAT.
 • Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl lub w siedzibie Spółdzielni ul. Zbrowskiego 104, podpisane przez oferenta z kopią dowodu wpłaty wadium w zamkniętych, opisanych kopertach z podaniem rodzaju działalności i stawką za m kw. należy składać w siedzibie RSM do dnia 15.10.2018r. do godz. 12.00
 • Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia 15.10.2018r. do godz. 12.00
  Nr konta XV Lecie 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020
  Nr konta Gołębiów I 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.10.2018r. o godz. 12.30
 • Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka dzierżawy.
 • Konkurs ofert na najem lokali użytkowych organizowany jest zgodnie z "Regulaminem najmu lokali użytkowych w RSM".
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104, pok. 12, tel. 48 384 03 66 wew. 32.

Oferta na wynajem lokalu użytkowego
Regulamin najmu lokali użytkowych


Radom, dnia 04.09.2018r.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego informuje, że w konkursie ofert na najem lokali użytkowych w dniu 30.08.2018 nie wyłoniono najemców. Konkurs zostanie ogłoszony ponownie.


Radom, dnia 17.08.2018r.

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM wolne lokale użytkowe do wynajęcia z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą:

 1. Lokal przy ul. Sportowej 3 na parterze o pow. 82,37 m2
  • Cena minimalna najmu 10,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 2. Lokal przy ul. Czystej 7 o pow. 872,00 m2 pawilon (po Biedronce)
  • Cena minimalna najmu 13,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 1134,00 zł
 3. Lokal przy ul. Miłej 4/8 o pow. 116,46 m2 na parterze
  • Cena minimalna najmu 16,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 187,00 zł
Do stawki z m2 powierzchni lokalu przy kalkulacji czynszu zostaną doliczone media oraz podatek od nieruchomości i podatek VAT.
 • Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl lub w siedzibie Spółdzielni ul. Zbrowskiego 104, podpisane przez oferenta z kopią dowodu wpłaty wadium w zamkniętych, opisanych kopertach z podaniem rodzaju działalności i stawką za m kw. należy składać w siedzibie RSM do dnia 30.08.2018r. do godz. 12.00
 • Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia 30.08.2018r. do godz. 12.00
  Nr konta XV Lecie 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020
  Nr konta Gołębiów I 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.08.2018r. o godz. 12.30
 • Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka dzierżawy.
 • Konkurs ofert na najem lokali użytkowych organizowany jest zgodnie z "Regulaminem najmu lokali użytkowych w RSM".
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104, pok. 12, tel. 48 384 03 66 wew. 32.

Oferta na wynajem lokalu użytkowego
Regulamin najmu lokali użytkowych


Radom, dnia 30.04.2018r.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w konkursie ofert na najem lokali użytkowych w dniu 20.04.2018 wyłoniono najemców na lokale: Kotarbińskiego 2 o pow. 45,49 m2, oraz Czystej 7 o pow. 27,86 m2.
Na pozostałe lokale będzie ogłoszony ponownie konkurs ofert.


Radom, dnia 04.04.2018r.

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM wolne lokale użytkowe do wynajęcia z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą:

 1. Lokal przy ul. Czystej 7 na parterze o pow. 27,86 m2
  • Cena minimalna najmu 8,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 2. Lokal przy ul. Sportowej 3 na parterze o pow. 82,37 m2
  • Cena minimalna najmu 10,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 3. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 o pow. 45,49 m2
  Istnieje możliwość podziału na dwa lokale: o pow. 17,87 m2, pow. 27,62 m2
  • Cena minimalna najmu 12,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 4. Lokal przy ul. Czystej 7 o pow. 872,00 m2 pawilon (po Biedronce)
  • Cena minimalna najmu 23,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 2006,00 zł
 5. Lokal przy ul. Miłej 4/8 o pow. 116,46 m2 na parterze
  • Cena minimalna najmu 16,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 187,00 zł
Do stawki z m2 powierzchni lokalu przy kalkulacji czynszu zostaną doliczone media oraz podatek od nieruchomości i podatek VAT.
 • Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl lub w siedzibie Spółdzielni ul. Zbrowskiego 104, podpisane przez oferenta z kopią dowodu wpłaty wadium w zamkniętych, opisanych kopertach z podaniem rodzaju działalności i stawką za m kw. należy składać w siedzibie RSM do dnia 20.04.2018r. do godz. 12.00
 • Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia 20.04.2018r. do godz. 12.00
  Nr konta XV Lecie 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020
  Nr konta Gołębiów I 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.04.2018r. o godz. 12.30
 • Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka dzierżawy.
 • Konkurs ofert na najem lokali użytkowych organizowany jest zgodnie z "Regulaminem najmu lokali użytkowych w RSM".
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104, pok. 12, tel. 48 384 03 66.

Oferta na wynajem lokalu użytkowego
Regulamin najmu lokali użytkowych


Radom, dnia 16.02.2018r.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w konkursie ofert na najem lokali użytkowych w dniu 24.01.2018 wyłoniono najemców na lokale: Andersa 10 o pow. 44,44 m2, Andersa 10 o pow. 39,46 m2.
Na pozostałe lokale ponownie będzie ogłoszony konkurs ofert.


Radom, dnia 16.01.2018r.

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM wolne lokale użytkowe do wynajęcia z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą:

 1. Lokal przy ul. Czystej 7 na parterze o pow. 27,86 m2
  • Cena minimalna najmu 8,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 2. Lokal przy ul. Sportowej 3 na parterze o pow. 82,37 m2
  • Cena minimalna najmu 10,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 3. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 o pow. 45,49 m2
  Istnieje możliwość podziału na dwa lokale: o pow. 17,87 m2, pow. 27,62 m2
  • Cena minimalna najmu 12,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 4. Lokal przy ul. Czystej 7 o pow. 872,00 m2 pawilon (po Biedronce)
  • Cena minimalna najmu 23,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 2006,00 zł
 5. Lokal przy ul. Andersa 10 o pow. 39,46 m2 na parterze
  • Cena minimalna najmu 6,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 6. Lokal przy ul. Miłej 4/8 o pow. 116,46 m2 na parterze
  • Cena minimalna najmu 16,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 187,00 zł
 7. Lokal przy ul. Andersa 10 o pow. 44,44 m2 na parterze
  • Cena minimalna najmu 5,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
Do stawki z m2 powierzchni lokalu przy kalkulacji czynszu zostaną doliczone media oraz podatek od nieruchomości i podatek VAT.
 • Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl lub w siedzibie Spółdzielni ul. Zbrowskiego 104, podpisane przez oferenta z kopią dowodu wpłaty wadium w zamkniętych, opisanych kopertach z podaniem rodzaju działalności i stawką za m kw. należy składać w siedzibie RSM do dnia 24.01.2018r. do godz. 12.00
 • Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia 24.01.2018r. do godz. 12.00
  Nr konta XV Lecie 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020
  Nr konta Gołębiów I 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.01.2018r. o godz. 12.30
 • Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka dzierżawy.
 • Konkurs ofert na najem lokali użytkowych organizowany jest zgodnie z "Regulaminem najmu lokali użytkowych w RSM".
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104, pok. 12, tel. 48 384 03 66.

Oferta na wynajem lokalu użytkowego
Regulamin najmu lokali użytkowych


Radom, dnia 18.12.2017r.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego informuje, że konkursu ofert na najem lokali użytkowych w dniu 12.12.2017 nie rozstrzygnięto ze względu na brak ofert.


Radom, dnia 28.11.2017r.

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM wolne lokale użytkowe do wynajęcia z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą:

 1. Lokal przy ul. Czystej 7 na parterze o pow. 27,86 m2
  • Cena minimalna najmu 8,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 2. Lokal przy ul. Sportowej 3 na parterze o pow. 82,37 m2
  • Cena minimalna najmu 10,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 3. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 o pow. 45,49 m2
  Istnieje możliwość podziału na dwa lokale: o pow. 17,87 m2, pow. 27,62 m2
  • Cena minimalna najmu 12,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 4. Lokal przy ul. Czystej 7 o pow. 872,00 m2 pawilon (obecnie Biedronka) najem możliwy od 16 listopada 2017r.
  • Cena minimalna najmu 23,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 2006,00 zł
 5. Lokal przy ul. Andersa 10 o pow. 39,46 m2 na parterze
  • Cena minimalna najmu 6,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 6. Lokal przy ul. Miłej 4/8 o pow. 116,46 m2 na parterze
  • Cena minimalna najmu 16,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 187,00 zł
 7. Lokal przy ul. Andersa 10 o pow. 44,44 m2 na parterze
  • Cena minimalna najmu 5,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
Do stawki z m2 powierzchni lokalu przy kalkulacji czynszu zostaną doliczone media oraz podatek od nieruchomości i podatek VAT.
 • Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl lub w siedzibie Spółdzielni ul. Zbrowskiego 104, podpisane przez oferenta z kopią dowodu wpłaty wadium w zamkniętych, opisanych kopertach z podaniem rodzaju działalności i stawką za m kw. należy składać w siedzibie RSM do dnia 12.12.2017r. do godz. 12.00
 • Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia 12.12.2017r. do godz. 12.00
  Nr konta XV Lecie 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020
  Nr konta Gołębiów I 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.12.2017r. o godz. 12.30
 • Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka dzierżawy.
 • Konkurs ofert na najem lokali użytkowych organizowany jest zgodnie z "Regulaminem najmu lokali użytkowych w RSM".
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104, pok. 12, tel. 48 384 03 66.

Oferta na wynajem lokalu użytkowego
Regulamin najmu lokali użytkowych


Radom, dnia 23.10.2017r.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego informuje, że konkursu ofert na najem lokali użytkowych w dniu 18.10.2017 nie rozstrzygnięto ze względu na brak ofert.


Radom, dnia 28.09.2017r.

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM wolne lokale użytkowe do wynajęcia z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą:

 1. Lokal przy ul. Czystej 7 na parterze o pow. 27,86 m2
  • Cena minimalna najmu 8,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 2. Lokal przy ul. Sportowej 3 na parterze o pow. 82,37 m2
  • Cena minimalna najmu 10,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 3. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 o pow. 45,49 m2
  Istnieje możliwość podziału na dwa lokale: o pow. 17,87 m2, pow. 27,62 m2
  • Cena minimalna najmu 12,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 4. Lokal przy ul. Czystej 7 o pow. 872 m2 pawilon (obecnie Biedronka) najem możliwy od 16 listopada 2017r.
  • Cena minimalna najmu 23,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 2006,00 zł
Do stawki z m2 powierzchni lokalu przy kalkulacji czynszu zostaną doliczone media oraz podatek od nieruchomości i podatek VAT.
 • Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl lub w siedzibie Spółdzielni ul. Zbrowskiego 104, podpisane przez oferenta z kopią dowodu wpłaty wadium w zamkniętych, opisanych kopertach z podaniem rodzaju działalności i stawką za m kw. należy składać w siedzibie RSM do dnia 18.10.2017r. do godz. 12.00
 • Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia 18.10.2017r. do godz. 12.00
  Nr konta XV Lecie 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020
  Nr konta Gołębiów I 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.10.2017r. o godz. 12.30
 • Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka dzierżawy.
 • Konkurs ofert na najem lokali użytkowych organizowany jest zgodnie z "Regulaminem najmu lokali użytkowych w RSM".
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104, pok. 12, tel. 48 384 03 66.

Oferta na wynajem lokalu użytkowego
Regulamin najmu lokali użytkowych


Radom, dnia 12.09.2017r.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w konkursie ofert na najem lokali użytkowych w dniu 16.08.2017r. wyłoniono najemców lokali przy ul. Zientarskiego 4 o pow.72,17 m2 oraz przy ul. 11 Listopada 2/4 o pow. 27,30 m2.


Radom, dnia 31.07.2017r.

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM wolne lokale użytkowe do wynajęcia z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą:

 1. Lokal przy ul. Czystej 7 na parterze o pow. 27,86 m2
  • Cena minimalna najmu 8,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 2. Lokal przy ul. Sportowej 3 na parterze o pow. 82,37 m2
  • Cena minimalna najmu 10,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 3. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 o pow. 45,49 m2
  Istnieje możliwość podziału na dwa lokale: o pow. 17,87 m2, pow. 27,62 m2
  • Cena minimalna najmu 12,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 4. Lokal przy ul. Zientarskiego 4 na parterze o pow. 72,17 m2
  • Cena minimalna najmu 6,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 5. Lokal przy ul. 11 Listopada 2/4 sklep o pow. 27,30 m2
  • Cena minimalna najmu 15,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
Do stawki z m2 powierzchni lokalu przy kalkulacji czynszu zostaną doliczone media oraz podatek od nieruchomości i podatek VAT.
 • Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl lub w siedzibie Spółdzielni ul. Zbrowskiego 104, podpisane przez oferenta z kopią dowodu wpłaty wadium w zamkniętych, opisanych kopertach z podaniem rodzaju działalności i stawką za m kw. należy składać w siedzibie RSM do dnia 16.08.2017r. do godz. 12.00
 • Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia 16.08.2017r. do godz. 12.00
  Nr konta XV Lecie 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020
  Nr konta Gołębiów I 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.08.2017r. o godz. 12.30
 • Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka dzierżawy.
 • Konkurs ofert na najem lokali użytkowych organizowany jest zgodnie z "Regulaminem najmu lokali użytkowych w RSM".
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104, pok. 12, tel. 48 384 03 66.

Oferta na wynajem lokalu użytkowego
Regulamin najmu lokali użytkowych


Radom, dnia 25.07.2017r.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że w konkursie ofert na najem lokali użytkowych w dniu 20.06.2017r. wyłoniono najemcę lokalu przy ul. Sportowej 5 o pow. 122,43 m2.


Radom, dnia 30.05.2017r.

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM wolne lokale użytkowe do wynajęcia z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą:

 1. Lokal przy ul. Sportowej 5 na parterze o pow. 122,43 m2
  • Cena minimalna najmu 6,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 2. Lokal przy ul. Czystej 7 na parterze o pow. 27,86 m2
  • Cena minimalna najmu 8,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 3. Lokal przy ul. Sportowej 3 na parterze o pow. 82,37 m2
  • Cena minimalna najmu 10,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 4. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 o pow. 45,49 m2
  Istnieje możliwość podziału na dwa lokale: o pow. 17,87 m2, pow. 27,62 m2
  • Cena minimalna najmu 12,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 5. Lokal przy ul. Zientarskiego 4 na parterze o pow. 72,17 m2
  • Cena minimalna najmu 6,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 6. Lokal przy ul. 11 Listopada 2/4 sklep o pow. 27,30 m2
  • Cena minimalna najmu 15,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
Do stawki z m2 powierzchni lokalu przy kalkulacji czynszu zostaną doliczone media oraz podatek od nieruchomości i podatek VAT.
 • Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl lub w siedzibie Spółdzielni ul. Zbrowskiego 104, podpisane przez oferenta z kopią dowodu wpłaty wadium w zamkniętych, opisanych kopertach z podaniem rodzaju działalności i stawką za m kw. należy składać w siedzibie RSM do dnia 20.06.2017r. do godz. 12.00
 • Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia 20.06.2017r. do godz. 12.00
  Nr konta XV Lecie 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020
  Nr konta Gołębiów I 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.06.2017r. o godz. 12.30
 • Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka dzierżawy.
 • Konkurs ofert na najem lokali użytkowych organizowany jest zgodnie z "Regulaminem najmu lokali użytkowych w RSM".
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104, pok. 12, tel. 48 384 03 66.

Oferta na wynajem lokalu użytkowego
Regulamin najmu lokali użytkowych


Radom, dnia 07.03.2017r.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że w konkursie ofert na najem lokali użytkowych w dniu 22.02.2017r. wyłoniono najemcę lokalu przy ul. Zientarskiego 4 o powierzchni 72,17 m2.


Radom, dnia 02.02.2017r.

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM wolne lokale użytkowe do wynajęcia z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą:

 1. Lokal przy ul. Sportowej 5 na parterze o pow. 122,43 m2
  • Cena minimalna najmu 6,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 2. Lokal przy ul. Czystej 7 na parterze o pow. 27,86 m2
  • Cena minimalna najmu 8,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 3. Lokal przy ul. Sportowej 3 na parterze o pow. 82,37 m2
  • Cena minimalna najmu 10,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 4. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 o pow. 45,49 m2
  Istnieje możliwość podziału na dwa lokale: o pow. 17,87 m2, pow. 27,62 m2
  • Cena minimalna najmu 12,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 5. Lokal przy ul. Zientarskiego 4 na parterze o pow. 72,17 m2
  • Cena minimalna najmu 6,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 6. Lokal przy ul. 11 Listopada 2/4 sklep o pow. 27,30 m2
  • Cena minimalna najmu 15,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
Do stawki z m2 powierzchni lokalu przy kalkulacji czynszu zostaną doliczone media oraz podatek od nieruchomości i podatek VAT.
 • Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl lub w siedzibie Spółdzielni ul. Zbrowskiego 104, podpisane przez oferenta z kopią dowodu wpłaty wadium w zamkniętych, opisanych kopertach z podaniem rodzaju działalności i stawką za m kw. należy składać w siedzibie RSM do dnia 22.02.2017r. do godz. 12.00
 • Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia 22.02.2017r. do godz. 12.00
  Nr konta XV Lecie 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020
  Nr konta Gołębiów I 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.02.2017r. o godz. 12.30
 • Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka dzierżawy.
 • Konkurs ofert na najem lokali użytkowych organizowany jest zgodnie z "Regulaminem najmu lokali użytkowych w RSM".
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104, pok. 12, tel. 48 384 03 66.

Oferta na wynajem lokalu użytkowego
Regulamin najmu lokali użytkowych


Radom, dnia 30.01.2017r.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że w konkursie ofert na dzierżawę terenów RSM dnia 19.01.2017r. wyłoniono dzierżawcę działki nr 205/121 przy ul. Struga o pow. 0,4445 ha


Radom, dnia 28.12.2016r.

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM do oddania w dzierżawę pod działalność gospodarczą następujące tereny:

 1. Działka nr 205/121 przy ul. Struga (częściowo zabudowana zbiornikami wody) o powierzchni 0,4445 ha
  • Cena minimalna 0,60 zł/m2 netto
  • Wadium 267,00 zł
 2. Działka nr 205/74 przy ul. Powstańców Śląskich o powierzchni 0,2089 ha
  • Cena minimalna 0,60 zł/m2 netto
  • Wadium 126,00 zł
 3. Działka nr 207 przy ul. Piwnika o powierzchni 0,1096 ha
  • Cena minimalna 1,00 zł/m2 netto
  • Wadium 110,00 zł
 • Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl lub w siedzibie Spółdzielni ul. Zbrowskiego 104, podpisane przez oferenta z kopią dowodu wpłaty wadium w zamkniętych, opisanych kopertach z podaniem rodzaju działalności i stawką za m kw. należy składać w siedzibie RSM do dnia 19.01.2017r. do godz. 12.00
 • Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia 19.01.2017r. do godz. 12.00
  Nr konta 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.01.2017r. o godz. 12.30
 • Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka dzierżawy.
 • Konkurs ofert na najem lokali użytkowych organizowany jest zgodnie z "Regulaminem najmu lokali użytkowych w RSM".
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104 tel. 48 384 03 66.

Oferta na wynajem lokalu użytkowego
Regulamin najmu lokali użytkowych


Radom, dnia 19.09.2016r.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że w konkursie ofert na najem lokali użytkowych w dniu 15.09.2016r. wyłoniono najemcę na lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 o pow. 20,80 m2.
Na pozostałe lokale zostanie ponownie ogłoszony konkurs ofert.


Radom, dnia 02.09.2016r.

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM wolne lokale użytkowe do wynajęcia z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.

 1. Lokal przy ul. Sportowej 5 na parterze o pow. 122,43 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 6,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 2. Lokal przy ul. Czystej 7 na parterze o pow. 27,86 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 8,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 3. Lokal przy ul. Sportowej 3 na parterze o pow. 82,37 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 10,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 4. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 na I piętrze o pow. 20,80 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 6,50 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 5. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 o pow. 45,49 m kw. - Istnieje możliwość podziału na dwa lokale: o pow. 17,87 m kw., pow. 27,62 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 12,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 6. Lokal przy ul. Zientarskiego 4 na parterze o pow. 72,17 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 6,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
Do stawki z m kw. powierzchni lokalu przy kalkulacji czynszu zostaną doliczone media oraz podatek od nieruchomości i podatek VAT.
 • Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl lub w siedzibie Spółdzielni ul. Zbrowskiego 104, podpisane przez oferenta z kopią dowodu wpłaty wadium w zamkniętych, opisanych kopertach z podaniem rodzaju działalności i stawką za m kw. należy składać w siedzibie RSM do dnia 15.09.2016r. do godz. 12.00
 • Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia 15.09.2016r. do godz. 12.00
  Nr konta XV Lecie: 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020,
  Nr konta Gołębiów I 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.09.2016r o godz. 12.30
 • Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka czynszu najmu.
 • Konkurs ofert na najem lokali użytkowych organizowany jest zgodnie z "Regulaminem najmu lokali użytkowych w RSM".
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 tel. 48 384 03 66.

Oferta na wynajem lokalu użytkowego
Regulamin najmu lokali użytkowych


Radom, dnia 30.08.2016r.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że w konkursie ofert na najem lokali użytkowych w dniu 18.08.2016r. wyłoniono najemcę na część lokalu przy ul. Zientarskiego 4.
Na pozostałe lokale zostanie ponownie ogłoszony konkurs ofert.


Radom, dnia 03.08.2016r.

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM wolne lokale użytkowe do wynajęcia z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.

 1. Lokal przy ul. Sportowej 5 na parterze o pow. 122,43 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 6,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 2. Lokal przy ul Czystej 7 na parterze o pow. 27,86 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 8,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 3. Lokal przy ul. Sportowej 3 na parterze o pow. 82,37 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 10,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 4. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 na I piętrze o pow. 20,80 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 6,50 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 5. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 sklep o pow. 45,49 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 12,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 6. Lokal przy ul. Zientarskiego 4 na parterze o pow. 136,07 m kw. - Istnieje możliwość podziału na dwa lokale.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 6,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
Do stawki z m kw. powierzchni lokalu przy kalkulacji czynszu zostaną doliczone media oraz podatek od nieruchomości i podatek VAT.
 • Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl lub w siedzibie Spółdzielni ul. Zbrowskiego 104, podpisane przez oferenta z kopią dowodu wpłaty wadium w zamkniętych, opisanych kopertach z podaniem rodzaju działalności i stawką za m kw. należy składać w siedzibie RSM do dnia 18.08.2016r. do godz. 12.00
 • Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia 18.08.2016r. do godz. 12.00
  Nr konta XV Lecie: 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020,
  Nr konta Gołębiów I 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.08.2016r o godz. 12.30
 • Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka czynszu najmu.
 • Konkurs ofert na najem lokali użytkowych organizowany jest zgodnie z "Regulaminem najmu lokali użytkowych w RSM".
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 tel. 48 384 03 66.

Oferta na wynajem lokalu użytkowego
Regulamin najmu lokali użytkowych


Radom, dnia 11.05.2016r.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że w konkursie ofert na najem lokali użytkowych w dniu 10.05.2016r. nie złożono żadnej oferty.


Radom, dnia 15.04.2016r.

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM wolne lokale użytkowe do wynajęcia z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.

 1. Lokal przy ul. Sportowej 5 na parterze o pow. 122,43 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 6,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 2. Lokal przy ul Czystej 7 na parterze o pow. 27,86 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 8,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 3. Lokal przy ul. Sportowej 3 na parterze o pow. 82,37 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 10,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 4. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 na I piętrze o pow. 20,80 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 6,50 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 5. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 sklep o pow. 45,49 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 12,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 6. Lokal przy ul. Zientarskiego 4 na parterze o pow. 136,07 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 6,00 zł/m2 (netto)
  • Wadium 100,00 zł
Do stawki z m kw. powierzchni lokalu przy kalkulacji czynszu zostaną doliczone media oraz podatek od nieruchomości i podatek VAT.
 • Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl lub w siedzibie Spółdzielni ul. Zbrowskiego 104, podpisane przez oferenta z kopią dowodu wpłaty wadium w zamkniętych, opisanych kopertach z podaniem rodzaju działalności i stawką za m kw. należy składać w siedzibie RSM do dnia 10.05.2016r. do godz. 12.00
 • Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia 10.05.2016r. do godz. 12.00
  Nr konta XV Lecie: 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020,
  Nr konta Gołębiów I 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.05.2016r o godz. 12.30
 • Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka czynszu najmu.
 • Konkurs ofert na najem lokali użytkowych organizowany jest zgodnie z "Regulaminem najmu lokali użytkowych w RSM".
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 tel. 48 384 03 66.

Oferta na wynajem lokalu użytkowego
Regulamin najmu lokali użytkowych


Radom, dnia 22.02.2016r.

Radomska Spółdzielnia mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje,że w konkursie ofert na najem lokali użytkowych w dniu 11.02.2016r. nie złożono żadnej oferty.


Radom, dnia 21.01.2016r.

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM wolne lokale użytkowe z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.

 1. Lokal przy ul. Sportowej 5 na parterze o pow. 122,43 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 6,00 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 2. Lokal przy ul Czystej 7 na parterze o pow. 27,86 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 8,00 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 3. Lokal przy ul. Sportowej 3 na parterze o pow. 82,37 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 10 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 4. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 na I piętrze o pow. 20,80 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 6,50 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 5. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 sklep o pow. 45,49 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 12 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
Do stawki z m kw. powierzchni lokalu przy kalkulacji czynszu zostaną doliczone media oraz podatek od nieruchomości i podatek VAT.
 • Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl lub w siedzibie Spółdzielni ul. Zbrowskiego 104, podpisane przez oferenta z kopią dowodu wpłaty wadium w zamkniętych, opisanych kopertach z podaniem rodzaju działalności i stawką za m kw. należy składać w siedzibie RSM do dnia 11.02.2016r. do godz. 12.00
 • Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia 11.02.2016r. do godz. 12.00
  Nr konta XV Lecie: 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020,
  Nr konta Gołębiów I 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.02.2016r o godz. 12.30
 • Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka czynszu najmu.
 • Konkurs ofert na najem lokali użytkowych organizowany jest zgodnie z "Regulaminem najmu lokali użytkowych w RSM".
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 tel. 48 384 03 66.

Oferta na wynajem lokalu użytkowego
Regulamin najmu lokali użytkowych


Radom, dnia 02.11.2015r.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że w konkursie ofert na najem lokali użytkowych w dniu 28.10.2015r. wyłoniono najemcę na lokal: przy ul. 11 Listopada 2/4.
Na pozostałe lokale zostanie ponownie ogłoszony konkurs ofert.


Radom, dnia 07.10.2015r.

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM wolne lokale użytkowe z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.

 1. Lokal przy ul. Sportowej 5 na parterze o pow. 122,43 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 6,00 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 2. Lokal przy ul Czystej 7 na parterze o pow. 27,86 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 8,00 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 3. Lokal przy ul. 11 Listopada 2/4 sklep o pow. 90,12 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 5,50 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
Do stawki z m kw. powierzchni lokalu przy kalkulacji czynszu zostaną doliczone media oraz podatek od nieruchomości i podatek VAT.
 • Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl lub w siedzibie Spółdzielni ul. Zbrowskiego 104, podpisane przez oferenta z kopią dowodu wpłaty wadium w zamkniętych, opisanych kopertach z podaniem rodzaju działalności i stawką za m kw. należy składać w siedzibie RSM do dnia 28.10.2015r. do godz. 12.00
 • Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia 28.10.2015r. do godz. 12.00
  Nr konta XV Lecie: 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020,
  Nr konta Gołębiów I 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.10.2015r o godz. 12.30
 • Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka czynszu najmu.
 • Konkurs ofert na najem lokali użytkowych organizowany jest zgodnie z "Regulaminem najmu lokali użytkowych w RSM".
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 tel.48 384 03 66.

Oferta na wynajem lokalu użytkowego
Regulamin najmu lokali użytkowych


Radom, dnia 12.08.2015r.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że w konkursie ofert na najem lokali użytkowych w dniu 05.08.2015r. wyłoniono najemców na lokale: Kotarbińskiego 2, Miła 4/8, 11 Listopada 2/4.
Na pozostałe lokale zostanie ponownie ogłoszony konkurs.


Radom, dnia 07.07.2015r.

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM wolne lokale użytkowe z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.

 1. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 na I piętrze o pow. 20,80 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 6,50 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 2. Lokal przy ul. Sportowej 5 na parterze o pow. 122,43 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 6,00 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 3. Lokal przy ul Czystej 7 na parterze o pow. 27,86 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 8,00 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 4. Lokal przy ul. Sportowej 3 na parterze o pow. 82,37 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 10,00 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 5. Lokal przy ul. 11 Listopada 2/4 sklep o pow. 90,12 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 5,50 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 6. Lokal przy ul. Miłej 4/8 sklep o pow. 49,83 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 10,80 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
Do stawki z m kw. powierzchni lokalu przy kalkulacji czynszu zostaną doliczone media oraz podatek od nieruchomości i podatek VAT.
 • Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl lub w siedzibie Spółdzielni ul. Zbrowskiego 104, podpisane przez oferenta z kopią dowodu wpłaty wadium w zamkniętych, opisanych kopertach z podaniem rodzaju działalności i stawką za m kw. należy składać w siedzibie RSM do dnia 05.08.2015r. do godz. 12.00
 • Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia 05.08.2015r. do godz. 12.00
  Nr konta XV Lecie: 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020,
  Nr konta Gołębiów I 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.08.2015r o godz. 12.30
 • Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka czynszu najmu.
 • Konkurs ofert na najem lokali użytkowych organizowany jest zgodnie z "Regulaminem najmu lokali użytkowych w RSM".
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 tel.48 384 03 66.

Oferta na wynajem lokalu użytkowego
Regulamin najmu lokali użytkowych


Radom, dnia 31.03.2015r.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że w konkursie ofert na najem lokali użytkowych w dniu 25.03.2015r. wyłoniono najemce lokalu przy ul. Kotarbińskiego 2 o pow. 45,49 m2.
Na pozostałe lokale zostanie ponownie ogłoszony konkurs.


Radom, dnia 10.03.2015r.

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM wolne lokale użytkowe i teren do wynajęcia z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.

 1. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 sklep o pow. 45,49 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 12,00 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 2. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 na I piętrze o pow. 20,80 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 6,50 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 3. Lokal przy ul. Sportowej 5 na parterze o pow. 122,43 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 6,00 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 4. Lokal przy ul Czystej 7 na parterze o pow. 27,86 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 8,00 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 5. Lokal przy ul. Sportowej 3 na parterze o pow. 82,37 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 10,00 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 6. Lokal przy ul. Andersa 10 na parterze o pow. 44,44 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 5,00 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 7. Lokal przy ul. 11 Listopada 2/4 sklep o pow. 90,12 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 5,50 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 8. Lokal przy ul. Miłej sklep o pow. 49,83 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 10,80 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 9. Teren na działce 56/1 przy ul. Struga (obok targu) o pow. 2185 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 0,50 zł (netto)
  • Wadium 110,00 zł
Do stawki z m kw. powierzchni lokalu przy kalkulacji czynszu zostaną doliczone media oraz podatek od nieruchomości i podatek VAT.
 • Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl lub w siedzibie Spółdzielni ul. Zbrowskiego 104, podpisane przez oferenta z kopią dowodu wpłaty wadium w zamkniętych, opisanych kopertach z podaniem rodzaju działalności i stawką za m kw. należy składać w siedzibie RSM do dnia 25.03.2015r. do godz. 12.00
 • Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia 25.03.2015r. do godz. 12.00
  Nr konta XV Lecie: 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020,
  Nr konta Gołębiów I 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.03.2015r o godz. 12.30
 • Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka czynszu najmu.
 • Konkurs ofert na najem lokali użytkowych organizowany jest zgodnie z "Regulaminem najmu lokali użytkowych w RSM".
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 tel.48 384 03 66.

Oferta na wynajem lokalu użytkowego
Regulamin najmu lokali użytkowych


Radom, dnia 08.12.2014r.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że konkurs ofert na najem lokali użytkowych w zasobach RSM z dnia 08.12.2014r. nie został rozstrzygnięty ze względu na brak ofert.


Radom, dnia 12.11.2014r.

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM wolne lokale użytkowe do wynajęcia z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.

 1. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 sklep o pow. 45,49 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 12,00 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 2. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 na I piętrze o pow. 20,80 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 6,50 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 3. Lokal przy ul. Sportowej 5 na parterze o pow. 122,43 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 6,00 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 4. Lokal przy ul Czystej 7 na parterze o pow. 27,86 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 8,00 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 5. Lokal przy ul. Sportowej 3 na parterze o pow. 82,37 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 10,00 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 6. Lokal przy ul. Andersa 10 na parterze o pow. 44,44 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 5,00 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 7. Lokal przy ul. 11 Listopada 2/4 sklep o pow. 90,12 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 5,50 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
Do stawki z m kw. powierzchni lokalu przy kalkulacji czynszu zostaną doliczone media oraz podatek od nieruchomości i podatek VAT.
 • Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl lub w siedzibie Spółdzielni ul. Zbrowskiego 104, podpisane przez oferenta z kopią dowodu wpłaty wadium w zamkniętych, opisanych kopertach z podaniem rodzaju działalności i stawką za m kw. należy składać w siedzibie RSM do dnia 08.12.2014r. do godz. 12.00
 • Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia 08.12.2014r. do godz. 12.00
  Nr konta XV Lecie: 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020,
  Nr konta Gołębiów I 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.12.2014r o godz. 12.30
 • Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka czynszu najmu.
 • Konkurs ofert na najem lokali użytkowych organizowany jest zgodnie z "Regulaminem najmu lokali użytkowych w RSM".
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 tel.48 384 03 66.

Oferta na wynajem lokalu użytkowego
Regulamin najmu lokali użytkowych


Radom, dnia 06.11.2014r.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że przetarg na dzierżawę działek w zasobach RSM z dnia 05.11.2014r nie został rozstrzygnięty ze względu na brak ofert.


Radom, dnia 07.09.2014r.

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM w Radomiu do oddania w dzierżawę pod działalność gospodarczą następujące tereny:

 1. Działka nr 205/115 przy ul. 11 Listopada-Struga (parking osiedlowy) o pow. 0,3817 ha
  • Cena minimalna 0,60 zł /m2 netto
  • Wadium 229,00 zł
 2. Działka nr 205/121 przy ul. Struga (częściowo zabudowana zbiornikami wody) o pow. 0,4445 ha
  • Cena minimalna 0,60 zł/m2 netto
  • Wadium 267,00 zł
 3. Działka nr 205/74 przy ul. Powstańców Śląskich o pow. 0,2089 ha
  • Cena minimalna 0,60 zł/m2 netto
  • Wadium 126,00 zł
 4. Działka nr 213/46 przy ul. Paderewskiego-Zbrowskiego o pow. 0,2062 ha
  • Cena minimalna 4,00 zł/m2 netto
  • Wadium 825,00 zł
 5. Działka nr 207 przy ul. Piwnika o pow. 0,1096 ha
  • Cena minimalna 1,00 zł/m2 netto
  • Wadium 110,00 zł

Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej rsm.radom.pl lub w siedzibie Spółdzielni ul. Zbrowskiego 104, podpisane przez oferenta z kopią dowodu wpłaty wadium w zamkniętych, opisanych kopertach z podaniem rodzaju działalności i stawką za m2 należy składać w siedzibie RSM do dnia 05.11.2014r. do godz.12:00

Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia 05.11.2014 do godz. 12:00 na nr konta 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.11.2014 o godz. 12:30

Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka dzierżawy.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Konkurs ofert zorganizowany jest zgodnie z regulaminem najmu lokali użytkowych obowiązującym w RSM.

Szczegółowe informacje dotyczące terenów można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104, tel. 48 384 03 66.

Druk oferty na dzierżawę terenu
Regulamin najmu lokali użytkowych


Radom, dnia 23.07.2014r.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że przetarg na najem lokali użytkowych z dnia 21.07.2014r. został rozstrzygnięty:
Wpłynęło ogółem 6 ofert
- 1 na lokal przy ul. Andersa 10 o pow. 19,38 m kw.
- 5 na lokal przy ul. Skorupki 1 o pow. 26,30 m kw.

Wyłoniono najemców na w/w lokale, z którymi zostaną podpisane umowy najmu, natomiast na pozostałe lokale zostanie ponownie ogłoszony przetarg.


Radom, dnia 03.07.2014r.

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im.J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu informuje, że posiada w zasobach RSM wolne lokale użytkowe do wynajęcia z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.

 1. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 na parterze o pow. 45,49 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 12,00 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 2. Lokal przy ul. Kotarbińskiego 2 na I piętrze o pow. 20,80 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 6,50 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 3. Lokal przy ul. Sportowej 5 na parterze o pow. 122,43 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 6,00 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 4. Lokal przy ul Czystej 7 na parterze o pow. 27,89 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 8,00 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 5. Lokal przy ul. Sportowej 3 na parterze o pow. 82,37 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 10,00 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 6. Lokal przy ul. Andersa 10 pomieszczenie warsztatowe po stolarni o pow. 130,26 m kw. Istnieje możliwość podziału pomieszczeń.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 5,20 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 7. Lokal przy ul. Andersa 10 na parterze o pow. 44,44 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 5,00 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 8. Lokal przy ul. Andersa 10 na parterze o pow. 19,38 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 3,00 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
 9. Lokal przy ul. Skorupki 1 na parterze o pow. 26,30 m kw.
  • Cena minimalna najmu za m kw. 14,00 zł (netto)
  • Wadium 100,00 zł
Do stawki z m kw. powierzchni lokalu przy kalkulacji czynszu zostaną doliczone media oraz podatek od nieruchomości i podatek VAT.
 • Oferty wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.rsm.radom.pl lub w siedzibie Spółdzielni ul. Zbrowskiego 104, podpisane przez oferenta z kopią dowodu wpłaty wadium w zamkniętych, opisanych kopertach z podaniem rodzaju działalności i stawką za m kw. należy składać w siedzibie RSM do dnia 21.07.2014r. do godz. 12.00
 • Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia 21.07.2014r. do godz. 12.00
  Nr konta XV Lecie: 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020,
  Nr konta Gołębiów I 62 9132 0001 0002 6104 2000 0030
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.07.2014r o godz. 12.30
 • Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana stawka czynszu najmu.
 • Konkurs ofert na najem lokali użytkowych organizowany jest zgodnie z "Regulaminem najmu lokali użytkowych w RSM".
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104 pok. 12 tel.48 384 03 66.

Oferta na wynajem lokalu użytkowego
Regulamin najmu lokali użytkowych

Ochrona Danych Osobowych w RSM