Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie

Informujemy, że na posiedzeniu Zarządu podjęto decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków RSM. Odbędzie się ono 9 listopada 2022r.

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało dostarczone do skrzynek Członkow Spółdzielni w dniu 18.10.2022r.

Wszystkie dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem są dostępne dla Czonków RSM w eBOK’u w zakładce Dokumenty.