Zarząd

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej stanowią:

Prezes Zarządu - Karolina Czerwonka-Domagała

Wybrana na stanowisko Prezesa Zarządu Uchwałą RN nr 60/2022 z dnia 21.12.2022r. z powierzeniem pełnienia fukcji od dnia 02.01.2023r.

 

Wiceprezes Zarządu - 

Rada Nadzorcza wyznaczyła Członka Rady Nadzorczej p. Marka Butkowskiego do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu RSM - Wiceprezesa Zarządu - Uchwała RN nr 59/2022 z dnia 23.11.2022r.

 

Aktualności RSM